top of page

Servicevoorwaarden

Artikel 1 – Bedrijfsidentiteit 

Chopps

Faas Wilkesstraat 167-D 

1095MD, Amsterdam

 

KVK (Kamer van Koophandel) nummer: 75871629 

BTW-nummer: NL002380574B73 

IBAN: NL18 KNAB 0623 8153 11

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Chopps en consumenten via de webshop www.chopps.store. De consument heeft toegang tot deze voorwaarden voordat hij de overeenkomst op de webshop sluit. Deze tekst is elektronisch beschikbaar voor opslag of afdrukken. Op verzoek kunnen deze algemene voorwaarden per e-mail of per post worden verzonden.

 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, terwijl andere bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Door de website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden samen met alle rechten en verplichtingen zoals vermeld op de website.

 

Artikel 3 - De Overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand bij betaling door de consument, bevestigd door Chopps via de website of e-mail. Tot deze bevestiging behoudt de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden. Chopps neemt technische maatregelen om een veilige webomgeving en gegevensoverdracht/betaling te waarborgen.

 

Wanneer een consument een product/dienst koopt, verstrekt Chopps de volgende informatie digitaal:

  • Contactgegevens van de vestiging van het bedrijf voor klachten

  • Prijs inclusief belastingen

  • Toepasselijke leveringskosten

  • Leveringsmethode

 

Het bedrijf kan onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of dat andere cruciale feiten een verantwoorde conclusie van de overeenkomst beïnvloeden. Op basis van dit onderzoek behoudt het bedrijf zich het recht voor om de bestelling te weigeren of speciale voorwaarden toe te passen op de uitvoering.

 

Artikel 4 - Het Aanbod 

Aanbiedingsdetails, inclusief beperkte geldigheid of speciale voorwaarden, worden expliciet vermeld door Chopps. Beschrijvingen van producten/diensten zijn nauwkeurig voor consumentenbeoordeling. Fouten of onvolkomenheden in het aanbod, onmiddellijk opgemerkt door de consument, zijn niet bindend voor Chopps.

 

Artikel 5 - De Prijs 

Alle prijzen voor producten/diensten zijn inclusief btw. Bijkomende kosten zoals verpakking, verzending of andere worden transparant vermeld in het aanbod.

 

Prijzen vermeld voor producten/diensten blijven ongewijzigd tijdens de transactie tussen Chopps en de consument, ongeacht wijzigingen in btw-tarieven of andere factoren. Speciale aanbiedingen zijn geldig binnen de gespecificeerde periode, zoals aangegeven op de betreffende website of platform.

 

Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Chopps berekent de volgende verzendkosten: 

  • Nederland: € 5,95, gratis verzending voor bestellingen vanaf € 50+

  • België: € 6,95, gratis verzending voor bestellingen vanaf € 50+

  • Europa & UK: € 7,95, gratis verzending voor bestellingen vanaf € 150+

  • VS & Canada: € 14,95, gratis verzending voor bestellingen vanaf € 150+

  • Voor overige landen verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@chopps.store

*Europa omvat: Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

 

Voor sommige producten kunnen bepaalde wettelijke bijdragen van toepassing zijn, expliciet vermeld op de website en niet inbegrepen in de prijs.

 

Artikel 6 - Betaling 

Tenzij anders overeengekomen, dienen consumentenbetalingen voorafgaand aan de levering van goederen te geschieden. Betalingsmethoden omvatten iDeal, Apple Pay, VISA, MasterCard en American Express.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht 

De consument heeft tot veertien dagen na ontvangst van het product de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Om dit recht uit te oefenen, moet de consument Chopps via e-mail of post op de hoogte stellen via info@chopps.store.

 

Voor herroeping moet het product ongeopend, onbeschadigd, in de originele verpakking met bijgeleverde accessoires blijven. Bij correcte retournering volgens de instructies van Chopps wordt binnen 14 dagen een terugbetaling verwerkt.

 

Artikel 8 - Kosten bij Herroeping 

Bij herroeping worden de maximale retourkosten gedragen door de consument. Bij herroeping vergoedt Chopps het aankoopbedrag en de verzendkosten aan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van de onbeschadigde, origineel verpakte goederen. Als de consument producten retourneert om redenen anders dan schade of onjuiste levering, zijn alle retourkosten voor hun rekening.

 

Artikel 9 - Levering, Leveringstermijn en Uitvoering 

Chopps besteedt de grootst mogelijke zorg aan het ontvangen en uitvoeren van productbestellingen.

 

Alle leveringen worden uitgevoerd op basis van "Afgeleverd Plaats (DAP)". Als de levering van het product permanent onmogelijk wordt, streeft Chopps naar een vervanging of terugbetaling van het betaalde bedrag, na overeenstemming met de consument. Het risico van productverlies/beschadiging blijft bij Chopps tot de levering aan de consument op het gecommuniceerde adres. Bestellingen streven naar verzending binnen 10 dagen. Bestellingen geplaatst vóór 12:00 uur op een werkdag worden dezelfde dag verzonden; anders worden ze de volgende werkdag verzonden.

 

De opgegeven verzendtijden zijn indicatief; na verzending ontvangen consumenten een track & trace-code via e-mail. Eventuele vertragingen of gedeeltelijke uitvoeringen worden snel gecommuniceerd. De maximale leveringsperiode is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Als dit onhaalbaar is, wordt de consument op tijd geïnformeerd, en de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe leveringstijd overeen te komen is beschikbaar. Terugbetalingen voor ontbonden overeenkomsten worden binnen 30 dagen verwerkt.

 

Artikel 10 - Garantie 

Het garantiesysteem van het bedrijf beperkt of vervangt niet de consumentenrechten en -claims voor productgebreken op basis van wet of overeenkomst.

 

Artikel 11 - Conformiteit 

Chopps waarborgt dat producten/diensten voldoen aan de overeenkomst, aanbiedingsspecificaties, bruikbaarheids/betrouwbaarheidsnormen en geldende wettelijke bepalingen op de overeenkomstdatum.

 

Artikel 12 - Klachtenprocedure 

Consumenten kunnen gedetailleerde klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het product indienen bij Chopps. Klachten worden binnen 14 dagen behandeld, of consumenten ontvangen een ontvangstbevestiging met een geschatte reactietijd.

 

Artikel 13 - Aanvullende of Afwijkende Bepalingen 

Aanvullende bepalingen mogen de consument niet benadelen en moeten toegankelijk en op schrift bewaarbaar zijn.

 

Artikel 14 - Intellectueel Eigendom 

Consumenten erkennen de intellectuele eigendomsrechten van Chopps met betrekking tot productgerelateerde informatie, communicatie of uitingen op de site. Het gebruik of wijziging van dit intellectuele eigendom vereist expliciete schriftelijke toestemming.

 

Artikel 15 - Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 

Chopps behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Consumenten worden van dergelijke wijzigingen op de hoogte gesteld.

 

Artikel 16 - Toepasselijk Recht 

Overeenkomsten beheerst door het Nederlandse recht vereisen dat geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, tenzij een andere rechtbank uitdrukkelijk is aangewezen door de wet.

 

Artikel 17 - Instructie voor Chopps-producten 

Chopps hecht waarde aan een juiste en veilige gebruikerservaring met onze producten. Bijgesloten in de verpakking van onze chopps vindt u een instructiekaart met cruciale informatie over het juiste gebruik van het product. Het is essentieel om deze instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen, omdat niet al onze chopps dezelfde eigenschappen delen.

 

Hittebestendigheid: Niet alle chopps zijn hittebestendig. Raadpleeg de instructiekaart om te bepalen of uw chopp geschikt is voor styling met hoge temperaturen. Het gebruik van chopps met hitte is op eigen risico.

 

Kleurbehandeling en Oxidatie: Verschillende chopps reageren anders op haarkleur, bleekmiddel en oxidatieprocessen. Raadpleeg de instructies op de kaart om te bepalen of uw chopp geschikt is voor kleurbehandelingen en om onbedoelde effecten te voorkomen.

 

Algemene Waarschuwing: Het uiterlijk van de chopp kan veranderen door het gebruik van bepaalde producten. Eventuele allergische reacties vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Lees de instructiekaart voor informatie over potentiële factoren die van invloed kunnen zijn op uw chopp.

 

We raden ten zeerste aan om de instructies op de kaart te volgen om de levensduur van uw chopp te verlengen en onbedoelde schade te voorkomen. Als u vragen of zorgen heeft, neem dan gerust contact met ons op via info@chopps.store.

bottom of page